Bij vragen, neem contact met ons op.

Contact formulier

  J'accepte ladéclaration de confidentialité

  Privacyverklaring

  Zevim, gevestigd aan Nobelstraat 12 6902 PH Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  Nobelstraat 12
6902 PH
Zevenaar
00 31 (0)316-527864

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Zevim verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Gegevens over uw activiteiten op onze website

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zevim.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Zevim verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U informatie te vertrekken middels nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de markt en bij Zevim bedrijfswageninrichtingen.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Zevim verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij geen gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (of delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden dan ook niet aan een provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij wel gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden sommige enkele noodzakelijke gegevens om tot het verzenden van zo’n nieuwsbrief te komen, tot slot wel doorgegeven/aangeleverd aan de aanbieder van deze dienst.

  Direct marketing/nieuwsbrieven

  Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven (nu of in het verleden), zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren of hebben deze bewaard en gebruiken deze enkel wanneer we substantiële zaken/informatie met u willen delen. 
Dit betreft informatie met betrekking tot productmodificatie en -uitbreiding van onze bedrijfswageninrichting systemen en toebehoren en informatie omtrent ons bedrijf en de bedrijfsvoering. Tevens zullen wetgeving en andere aanpassingen welke van toepassing zijn op bedrijfswageninrichting in het algemeen in onze nieuwsbrieven de revue passeren.
  Het is echter niet de intentie van Zevim om u te overspoelen met allerlei non-informatie. Daarom proberen wij onze nieuwsbrief slechts maximaal 1x per maand te verspreiden. (Enkel bij uitzondering kan het, afhankelijk van de belangrijkheid, voorkomen dat we genoodzaakt zijn u een 2e nieuwsbrief aan te bieden).
  Zevim gebruikt de databestanden van u enkel voor eigen gebruik en toepassing. De databestanden die we aanhouden voor het versturen van nieuwsbrieven en direct marketing betreft dan ook slechts de bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, contactpersoon of het algemene contactadres, het vestigingsadres en de bedrijfstelefoonnummers (vast en/of evt mobiel indien afgegeven) met de daarbij behorende zakelijke e-mailadres(sen).

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


  Zevim gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zevim gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
  • Cookie: Google Analytics, naam: _gid – functie: Used to distinguish users. – bewaartermijn: 24 uur
  • Cookie: Google Analytics, naam: _ga – functie: Used to distinguish users. – bewaartermijn: 2 jaar

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zevim en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zevim.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zevim wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Zevim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zevim.nl

  Bewaarperiode persoonsgegevens

  Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Ons direct mailing/nieuwsbrief databestand is een gescheiden databestand en zal continue aangepast worden door de aan- en/of afmeldingen voor deze nieuwsbrieven. (zie ook kopje direct mailing/nieuwsbrieven)